TALKIN’ EAGLES WITH NATE GERRY, HOLLIS THOMAS, & DAVE SPADARO!!